Máy móc

KEYTECH VIỆT NAM, keytech viet nam, gia cong chi tiet, gia cong co khi chinh xac, gia công chi tiết, gia công cơ khí chính xác, cắt cnc

Keytech Việt Nam là một trong những công ty lớn, dẫn đầu trong lĩnh vực gia công chi tiết, gia công cơ khí chính xác. Chi nhánh số 1 tại Việt Nam do Tổng công ty Keytech Tại Nhật Bản phụ trách

Máy móc

Mazak VCS 530C

Mazak VCS 530C

Mazak VCS 430A

Mazak VCS 430A

Mazak FJV - 250

Mazak FJV - 250

Mazak AJV - 25

Mazak AJV - 25

Yamazaki YZ-8

Yamazaki YZ-8

Mazak Integrex - 35

Mazak Integrex - 35

Mazak SQT - 15MS

Mazak SQT - 15MS

Okuma - LB15II

Okuma - LB15II

Penta Laser Cuting

Penta Laser Cuting

Mitutoyo LH - 600E

Mitutoyo LH - 600E