Sản xuất máy móc thiết bị y tế, thiết bị máy móc tự đông hóa

Sản xuất máy móc thiết bị y tế, thiết bị máy móc tự đông hóa, máy móc thiết bị công nghiệp

Keytech Việt Nam là một trong những công ty lớn, dẫn đầu trong lĩnh vực gia công chi tiết, gia công cơ khí chính xác. Chi nhánh số 1 tại Việt Nam do Tổng công ty Keytech Tại Nhật Bản phụ trách

Sản xuất máy móc thiết bị y tế, thiết bị máy móc tự động hóa

Tin liên quan